Czym Robert Bunsen zadziwiał widzów podczas pokazów doświadczeń?

Robert Bunsen przeszedł do historii nauki przede wszystkim jako twórca popularnego palnika laboratoryjnego, co przyćmiło nieco jego niemały dorobek naukowy. Bunsen spędzał długie godziny w laboratorium, poświęcając się eksperymentowaniu. Od kontaktu z chemikaliami skóra na jego dłoniach tak stwardniała, że Bunsen bez zmrużenia oka mógł włożyć palec w płomień palnika, co z ochotą robił podczas publicznych pokazów.