Czym są nawyki i czy uzasadniony jest podział na dobre i złe przyzwyczajenia? [COACHING ESPRESSO]

“Najpierw my tworzymy nawyki, a potem nawyki tworzą nas”- jak mówi chińskie przysłowie. Czy możemy zmienić nawyki i lepiej je kształtować? Sylwia Monostori, red. prow. magazynu Coaching i Marcin Capiga, coach, trener motywacyjny, zapraszają na nowy odcinek COACHING ESPRESSO.