Czym się różni krater od kaldery?

Krater to jest zagłębienie wewnątrz stożka wulkanicznego, natomiast kaldera to wielka dziura w ziemi po zapadnięciu się stożka. Tak jest w przypadku słynnego Ngorongoro – niewłaściwie nazywanego kraterem, a będącego w rzeczywistości kalderą, czyli gigantycznym zagłębieniem pozostałym po wybuchu gigantycznego
wulkanu przed 20 milionami lat.