Czym właściwie są gwiazdozbiory?

To osiemdziesiąt osiem sektorów, na które zostało podzielone niebo widziane z Ziemi

Oficjalnie uznawanego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (MUA) podziału dokonał w roku 1930 Eugene Joseph Delporte; każdy punkt na niebie przynależy do któregoś z gwiazdozbiorów. Gwiazdy należące do jednego gwiazdozbioru w istocie wcale nie muszą być położone blisko siebie. Dzisiejsze konstelacje odziedziczyliśmy zarówno po starożytnych (z 48 gwiazdozbiorów opisanych przez Ptolemeusza, 47 jest uznawanych przez MUA), jak i po nowożytnych astronomach.