Czym zajmuje się sozologia?

To nauka, która wywodzi się z geografii i ekologii i zajmuje się opisywaniem zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w efekcie postępu cywilizacyjnego. Zadaniem sozologii jest także szukanie sposobów na trwałe i bezpieczne wykorzystanie środowiska naturalnego. Pomysłodawcą sozologii był polski geolog Walery Goetel.