Dawne źródła hydrotermalne na Marsie

Carlton Allen i Dorothy Oehler z Johnson Space Center zauważyli na jednym ze zdjęć Marsa dwa obiekty, które prawdopodobnie są dawnymi źródłami hydrotermalnymi.

Znaleziska te wykazują podobieństwo do gorących źródeł naszej planety (na przykład do źródeł termalnych w Australii). Jasne plamy o owalnym kształcie znaleziono w kraterze Vernal w rejonie krateru Arabia Terra. Obiekty te, jak widać na zdjęciu, przypominają struktury, które powstają na powierzchni Ziemi w miejscu dawnych źródeł hydrotermalnych. Autorzy odkrycia twierdzą, że wymaga ono jeszcze dokładniejszego zbadania, najlepiej za pomocą spektometrów. Jednakże jeżeli odkrycie zostanie potwierdzone, miejsca te mogą okazać się jednymi z najważniejszych na drodze poszukiwań możliwych śladów życia na Marsie, ponieważ środowisko w ich wnętrzu mogło przez długi czas być sprzyjającym dla organizmów żywych, podczas gdy klimat całej planety zmieniał się w zimną pustynię.
Niewielkie jasne plamy nie zostałyby zauważone bez pomocy nowoczesnych urządzeń, badających Czerwoną Planetę. Główną zasługę w tym znalezisku przypisać można kamerze o wysokiej rozdzielczości HiRISE amerykańskiej satelity Mars Reconnaissance Orbiter. JSL