Tyle tylko, że malutkie – tereny bagienne już z daleka można odróżnić po tym, że rośnie na nich dziwnie niski las. Torfowiska są kwaśne i ubogie w składniki odżywcze, które rośliny słabo przyswajają. Na dodatek tylko cienka warstwa podmokłego podłoża jest dostępna dla korzeni drzew. W takich warunkach roślinom tym wprawdzie udaje się wykiełkować, ale rosną powoli niczym bonsai. Bagienne „drzewka” wysokości człowieka bywają starsze od kilkunastometrowych okazów w pobliskim lesie.