Dlaczego kobiety mówią więcej niż mężczyźni?

Przeprowadzone przez naukowców badania wykazały, że kobiety są bardziej uzdolnione werbalnie, czyli lepiej niż mężczyźni posługują się językiem.

Komunikację człowieka z otoczeniem ocenia się pod względem umiejętności mowy biernej (rozumienia) oraz płynności słownej (mówienia). Naukowcy sprawdzali m.in. czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz wyjaśnianie znaczenia wyrazów.