Komunikację człowieka z otoczeniem ocenia się pod względem umiejętności mowy biernej (rozumienia) oraz płynności słownej (mówienia). Naukowcy sprawdzali m.in. czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz wyjaśnianie znaczenia wyrazów.