Dlaczego niektórym ludziom kręcą się włosy?

Naukowcy zazwyczaj nie zajmują się kwestiami estetycznymi. A za taką uznawana jest sprawa kręcenia się, lub nie, naszych włosów.

Wiadomo jednak, że jeżeli jakaś cecha szczególnie charakteryzuje danego człowieka – a za taką można uznać kędziorki na głowie – ma na to wpływ silnie oddziałująca odmiana jakiegoś genu. Taka cecha może być przekazywana (choć wcale nie musi) w linii prostej, co oznacza, że oboje rodzice o prostych włosach mogą mieć równie dobrze dzieci o kręconych włosach. Mało prawdopodobne jest natomiast, aby na wygląd naszych włosów wpływało kilka różnych współdziałających genów.

 Odp. prof. dr hab. Andrzej Pawlak, Instytut Genetyki Człowieka PAN