Dlaczego noworodek umie rozpoznawać głos matki?

Dziecko słyszy i zapamiętuje głos matki jeszcze w macicy, dlatego po porodzie rozpoznaje go i pozytywnie na niego reaguje. Dziecko w 16. tygodniu życia płodowego słyszy bicie swego serca, bicie serca matki, krążenie jej krwi, a nawet szmery z układu oddechowego.