Strzemienne to staropolski toast, którym żegnano odjeżdżającego gościa. Jego nazwa pochodzi od strzemienia, bowiem wznoszono go – specjalnie do tego celu przeznaczonymi kielichami – gdy odjeżdżający kładł już nogę w strzemię końskiego siodła. „Strzemienny” to regularny przymiotnik, słowo to bywa dziś używane także w funkcji rzeczownika. Pijemy więc „strzemiennego”.