Dlaczego „Treny” Kochanowskiego zdumiewały ówczesnych czytelników?

Ponieważ w tych czasach nie opłakiwano śmierci dzieci, bo przed ukończeniem pierwszego roku życia umierało wtedy co czwarte dziecko, a 14 lat dożywało co drugie. Śmierć dzieci zdarzał się bardzo często i była czymś naturalnym. Dlatego żal i rozpacz po stracie trzyletniej córeczki, któremu Kochanowski dał wyraz w „Trenach” były czymś wyjątkowym.

Więcej:cywilizacje