Dlaczego ziarna kukurydzy zmieniają się w popcorn?

Dzięki zawartemu w nich bielmu (złożonego z białka, skrobi i wody), służącemu do odżywiania zarodka. Podgrzewając ziarno, zawarta w nim woda zaczyna wrzeć, zmienia się w parę i zwiększa objętość. Warstwa białka otaczająca skrobię pęka pod wpływem powstałego ciśnienia, a bielmo wypływa z ziarna i po zastygnięciu zamienia się w popcorn.

Więcej:nauka