Dostęp do broni palnej w Polsce

KNSBN AON wraz z Magazynem “Śledczy” zapraszają 15 kwietnia o godz. 13:30 do Auli im. gen. Kuropieski w Bibliotece Głównej, gdzie odbędzie się debata na temat dostępu do broni palnej w Polsce

Ramowy program debaty:

1. Otwarcie debaty i powitanie przybyłych gości – Jakub RADECKI Prezes KNSBN AON

2. Dostęp do broni palnej w Polsce – referat wprowadzający – podinsp. Agnieszka ROSIAK Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

3. Dostęp do broni palnej żołnierzy i funkcjonariuszy poza służbą: w życiu prywatnym i po przejściu na emeryturę. – wystąpienie – gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK

4. Otwarcie debaty i moderacja – red. Artur GÓRSKI Magazyn “Śledczy”

5. Dyskusja panelowa:

Uczestnicy:

Andrzej MROCZEK (ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas)

Dariusz LORANTY (emerytowany negocjator policyjny)

Jerzy DZIEWULSKI (b. poseł, szef ochrony Prezydenta A. Kwaśniewskiego, emerytowany oficer formacji antyterrorystycznej Policji)

6. Dyskusja plenarna

7. Podsuwanie dyskusji – red. Artur Górski

8. Podziękowanie za przybycie, słowo końcowe i zamknięcie debaty – Jakub Radecki