Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Północnej Karolinie w ciągu szeregu mutacji, które sprawiają, że jesteśmy właśnie tacy, a nie inni, ssaki wykorzystują większą część DNA ojców niż matek. Wyniki badań opublikowano w magazynie "Nature Genetics".

Naukowcy badali mutacje genetyczne u specjalnie wyhodowanych myszy i sprawdzali, które z nich prowadzą do zmian w ekspresji genów. Okazało się, że 80% z nich wykazywało "nierównowagę ekspresji na rzecz ojca". Ten brak równowagi prowadzi do narodzin potomstwa, u którego ekspresja genów przebiega w znacznej mierze tak jak u ojców.

Zdaniem naukowców taka sama zależność jak u myszy występuje u wszystkich ssaków, w tym u ludzi. Autorzy badania twierdzą, że uzyskane przez nich wyniki są przełomowe i prowadzą do zupełnie nowych wniosków w dziedzinie ludzkiej genetyki i leczenia chorób genetycznych. 

Czytaj więcej: