W południowych Chinach przyszło na świat dziecko, które ma po osiem palców u każdej stopy. Według specjalistów jest to wynik wady genetycznej. Przyczyna tak poważnych zaburzeń rozwojowych to prawdopodobnie bardzo silne zanieczyszczenie środowiska - zwłaszcza powietrza. Chłopiec urodził się w szpitalu w Lheizou w południowo-wschodniej prowincji Guangdong. Dziecko ma także nieprawidłowo rozwinięte dłonie. Mają one co prawda pięć palców, ale nie ma wśród niech przeciwstawnych kciuków. h.k.