Elektroniczny deszczomierz

Domorośli meteorolodzy dostali pomocne urządzenie. Deszczomierz, który – co prawda mierzy w calach – ale za to z dokładnością do tysięcznych, a wynik wyświetla po burzy na wyświetlaczu.

Jedna bateria paluszek wystarcza, aby ten deszczomierz po umocowaniu w miejscu, gdzie zwykle pada (a więc nie bezpośrednio za oknem), pokazał intensywność deszczu. Urządzenie elektronicznie mierzy zaczynając od tysięcznych części cala, a kończąc na prawie stu calach deszczu. Wynik wyświetlany jest na ekraniku ciekłokrystalicznym. Przycisk służy do ustawiania trybów, w których urządzenie dokonuje pomiarów rocznych, miesięcznych lub burza po burzy. Deszczomierz sam się opróżnia, krople przepływają przez wnętrze urządzenia i wypływają dołem, nie ma więc zagrożenia zamarznięciem wody i uszkodzeniem miernika. Na bardziej przyjazną skalę metryczną stosowaną w Europie trzeba wyniki przeliczyć samemu. Ale i tak deszczomierz może się przydać. h.k.