Elektroniczny prezydent

Prezydent odebrał certyfikat podpisu elektronicznego i będzie mógł podpisywać ustawy elektronicznie.

22 grudnia prezydent Lech Kaczyński odebrał certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego wystawiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA oraz kartę kryptograficzną – to inaczej elektroniczny podpis. Od 1 stycznia 2009 roku akty prawne publikowane w Dziennikach Urzędowych mogą być przesyłane i publikowane w formacie elektronicznym. Prezydent będzie mógł podpisywać elektronicznie ustawy otrzymane z Sejmu RP w formie elektronicznej i podpisane cyfrowo przez marszałka sejmu. Do publikacji także będą przekazywane do publikacji. Konstrukcja podpisu elektronicznego bazuje na algorytmach szyfrowania z kluczem publicznym. Podstawą działania tego typu szyfrów są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny. Klucz prywatny, dla zachowania bezpieczeństwa, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela i służy do składania podpisu, zaś klucz publiczny wraz z informacjami o właścicielu, w postaci certyfikatu klucza publicznego jest udostępniany wszystkim zainteresowanym w celu weryfikacji podpisu.
Podpis elektroniczny jest zintegrowany z dokumentem. Jakakolwiek ingerencja w dokument jest wykrywana w momencie weryfikacji podpisu. h.k.