Swój wynalazek firma nazwała Benkatina Turbine - od imienia i nazwiska starożytnego  mechanika Bena Katina.  Nowa turbina wyróżnia się swoim charakterystycznym kształtem i położeniem łopatek, które przypominają dawne koła wodne budowane nad rzekami i  strumieniami. Leviatan Energy  twierdzi, iż taki wygląd turbiny zapewnia uzyskanie o wiele więcej energii, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych turbin hydraulicznych, pracujących w elektrowniach wodnych.  Zamiast rzeczki nowatorski system będzie wykorzystywał rury kanalizacyjne, odprowadzające nieczystości.

Kilka takich kół-turbin można zainstalować jedno za drugim. Benkatina Turbine o różnych wymiarach mogą stanowić podstawę nie tylko mikroelektrowni wodnych, lecz również dużo większych generatorów, małych elektrowni wodnych nad małymi rzekami, a nawet elektrowni wykorzystujących przypływy i prądy morskie. Koszt takiego urządzenia wyniesie 2 tys. dolarów za kilowat mocy wyjściowej. Obecnie firma zamierza podpisać pierwsze umowy na próbną instalację tego rodzaju urządzeń. JSL

źródło: LeviathanEnergy