Kilkunastostopowa taśma miernicza pozwala przeprowadzać pomiary tak, jak każdą inną tradycyjną taśmą. Na obudowie jest jednak ekranik LCD, który wyświetla aktualny wynik (można wybrać skalę metryczną). Taśma pamięta ostatnie wyniki i pozwala wyświetlić je po zakończonym pomiarze. Konserwatywnie, ale z powiewem nowoczesności h.k.