Etaśma – ewyniki

Oto tajwańska myśl techniczna. Tradycyjna taśma miernicza wyposażona w elektroniczny notatnik.

Kilkunastostopowa taśma miernicza pozwala przeprowadzać pomiary tak, jak każdą inną tradycyjną taśmą. Na obudowie jest jednak ekranik LCD, który wyświetla aktualny wynik (można wybrać skalę metryczną). Taśma pamięta ostatnie wyniki i pozwala wyświetlić je po zakończonym pomiarze. Konserwatywnie, ale z powiewem nowoczesności h.k.