Europejczycy urośli 11 cm w 100 lat

Aż 11 cm – o tyle zwiększył się średni wzrost mężczyzn od połowy XIX wieku.

Takie wyniki uzyskano na podstawie badań setek tysięcy mężczyzn z 15 krajów europejskich. W Wielkiej Brytanii średni wzrost mężczyzny w wieku 21 lat zwiększył się ze 1,67 m w latach 1871-75 do 1,77 w latach 1971-75.

Zdaniem specjalistów wzrost jest wskaźnikiem, na podstawie którego można badać ogólny poziom zdrowia. Na wzrost wpływają także wydarzenia z pierwszych dwóch lat życia. Popularne w XIX wieku choroby niemowląt z pewnością odciskały piętno na wzroście w dorosłym życiu.

Kolejnym czynnikiem było zmniejszenie liczebności rodzin. Mniej dzieci w rodzinie oznaczało mniejszą ilość domowników do wykarmienia. Lepsze pożywienie, większy nacisk na edukację, poprawa warunków sanitarnych – wszystko to miało wpływ na wygląd i rozmiary sylwetki. 

Naukowcy skupili się na wzroście mężczyzn, ponieważ dane dotyczące kobiet nie zawsze były dostępne. Mężczyźni od wielu lat są mierzeni np. w chwili powoływania do wojska.