Filmowe echa Katynia

Instytut Pamięci Narodowej organizuje w dziewięciu miastach pokazy filmów o Zbrodni Katyńskiej oraz innych zbrodniach popełnionych w XX w. przez ludobójcze reżimy totalitarne.

Filmy zostaną wyświetlone w ramach 4. Przeglądu Filmowego Echa Katynia. Projekcje filmów połączone będą z dyskusjami na tematy powiązane ze zbrodniami, których dopuściły się – nie tylko w Katyniu – Związek Radziecki i współdziałające z nim w początkach II wojny światowej Niemcy hitlerowskie.

W tym roku po raz pierwszy pokazy filmowe będą odbywać się nie tylko w Warszawie, ale także w Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Szczecinie, Gdyni, Krakowie, Tarnowie i we Wrocławiu.

Projekcje zaplanowane są na dni 10-12 kwietnia 2013 r., z wyjątkiem Krakowa, w którym przegląd rozpocznie się już 8 kwietnia, i Lublina – 15 kwietnia. Przegląd ma charakter otwarty i jest skierowany do widzów, którzy ukończyli 14 rok życia. Wstęp jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat projekcji są dostępne na stronie www.pamiec.pl/echakatynia.