Czytaj więcej: NAUKA W GRZE, CZYLI PIŁKARZE POD LUPĄ


Filmy dr Tomasz Rożka są dostępne na stronie: https://www.youtube.com/user/naukatolubie