FQ Test – co to jest?

FQ Test opiera się na siedmiu typach inteligencji Howarda Gardnera.

Dzięki niemu zbadasz:

Inteligencję intrapersonalną (znajomość siebie)

Inteligencję interpersonalną (znajomość ludzi)

Inteligencję logiczno-matematyczną

Inteligencję językową

Inteligencję przestrzenną

Inteligencję ruchową

Inteligencję muzyczną

Aby przejść do testu kliknij na duży obrazek w tekście, który znajdziesz tutaj

Więcej:cywilizacje