Fundusz Natalii Partyki

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki powstał, aby wspierać młodych sportowców, którzy z powodu różnych przeciwności losu, mają trudności z rozwojem kariery

Pierwsze stypendia, których celem będzie wyrównanie szans młodych sportowców pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, zostaną przyznane na jesieni tego roku.

– Często spotykam osoby, które muszą zmagać się z wieloma przeszkodami, by kontynuować uprawianie sportu. Doskonale je rozumiem, bo sama przeszłam tę drogę. Staram się być dla nich inspiracją. Postanowiłam także pomagać w bardziej wymierny, finansowy sposób. Dlatego razem z Fundacją Dobra Sieć będziemy pomagać młodym sportowcom, aby mogli stawić czoła przeciwnościom losu – mówi Natalia Partyka.

Celem Funduszu jest niesienie pomocy finansowej osobom, których z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, trudnej sytuacji rodzinnej nie stać na kontynuowanie kariery sportowej.

Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zostaną wkrótce ogłoszone na stronach: www.nataliapartyka.pl i www.mojestypendium.pl.