Gdzie działa najstarszy klasztor w Europie?

W Bułgarii znajduje się placówka założona przez Atanazego Wielkiego już w 344 r.

Bułgarscy archeolodzy ogłosili, że znaleźli ślady świadczące, że najstarszym czynnym klasztorem w Europie jest ten św. Atanazego w Zlatnej Livadzie. Ich zdaniem został założony w roku 344 przez samego świętego. Archiwa watykańskie wskazywały, że Atanazy pojawił się w okolicy w roku 343 podczas podróży do Konstantynopola. Archeolodzy przebadali grotę pustelnika (zamieszkiwaną zapewne przez wspomnianego kaznodzieję) i sanktuarium, mieszczące się obok klasztoru. 

Św. Atanazy pochodził z Aleksandrii. Urodził się pod koniec III w. Był wpływowym teologiem i biskupem. Miał na pieńku z Konstantynem Wielkim, Julianem Apostatą i kilkoma innymi cesarzami, którzy rządzili Imperium rzymskim. Po latach (w 553 r.) uznano go za jednego z doktorów Kościoła. Szczególnie czci go Cerkiew prawosławna.

Dotychczas za najstarszy klasztor Europy uznawano placówkę w Galloway w Szkocji z 371 r. Nie ma pewności, który z istniejących do dziś klasztorów chrześcijańskich na całym świecie jest najstarszy. Za taki uchodzi klasztor  św. Katarzyny u stóp góry Synaj w Egipcie, który miała założyć św. Helena około roku 330.