Genetyczna dusza towarzystwa

Popularność danej osoby w grupie młodych ludzi ma podłoże genetyczne.

Genetyk zachowania Alexandra Burt z Michigan State University zaprezentowała niedawno wyniki niezwykle ciekawego badania. Badaczka przeanalizowała próbki DNA ponad 200 studentów płci męskiej, a następnie zaaranżowała godzinne spotkanie tych studentów — w różnych grupach i sytuacjach – mające na celu wywołanie ich wzajemnych interakcji komunikacyjnych. Studenci ci zostali poproszeni o określenie, którego ze swoich kolegów, biorących udział w doświadczeniu, uznaliby w swojej grupie za duszę towarzystwa. 

Badaczka połączyła wyniki tego doświadczenia z wynikami analizy próbek DNA. Jak się okazało, zauważyła ona związek istniejący pomiędzy popularnością oddzielnych ochotników w grupie młodzieży, a obecnością w ich DNA określonego genu, odpowiedzialnego za “zachowanie łamiące zasady” (tzw. “rule breaking behavior”). 

Już w poprzednich badaniach dowiedziono, że szczególną popularnością wśród młodych ludzi cieszą się osoby „przełamujące konwencje”. Co ciekawe, badanie Alexandry Burt wykazało, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy predyspozycjami genetycznymi a społecznymi skutkami zachowania danego człowieka.  

Sprawozdanie z badania zostało opublikowane w najnowszym wydaniu magazynu „Journal of Personalisty and Social Psychology”. JSL

źródło: news.msu.edu