Genetyczny klucz do nawrotów raka piersi

Do nawrotu raka piersi częściej dochodzi u kobiet z charakterystycznymi zmianami genetycznymi w komórkach nowotworowych.

Główna autorka badań dr Lucy Yates z Sanger Institute w Cambridge twierdzi, że przebadano komórki nowotworowe około 1000 pacjentek z rakiem piersi. U 161 spośród nich doszło do nawrotu choroby. Potwierdzono, że podczas rozwoju nowotworu następują zmiany genetyczne w komórkach rakowych, które nie występowały w guzie pierwotnym.

Wraz z postępem choroby w komórkach nowotworowych pojawiają się mutacje genetyczne. Jednak w próbkach tkanek pobranych z guza pierwotnego u kobiet, u których doszło do nawrotu raka piersi, natrafiono na geny i ich kombinacje, niezaobserwowane u pań, które nie miały nawrotu.

Dr Yates twierdzi, że badając te geny tuż po wykryciu raka można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jakie pacjentki są bardziej zagrożone nawrotem choroby z powodu bardziej agresywnego jej przebiegu. A takie gorsze rokowanie może wymagać obrania od początku innej strategii leczenia.

Prof. Peter Naredi z Uniwersytet w Gothenburgu podkreślił, że tego rodzaju badania przyczyniają się do rozwoju medycyny spersonalizowanej, jak również otwierają nową erę „medycyny precyzyjnej”, dostosowanej do każdego chorego, a jednocześnie bardziej skutecznej. 

Jak nie umrzeć na raka? Czytaj więcej w październikowym wydaniu “Focusa”!

Jak nie 

umrzeć na raka - czytaj w nowym