Gepard w opałach

ONZ dołączyło do listy wymierających gatunków między innymi gepardy.

21 nowych zwierząt zostało wpisanych na listę ginących gatunków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są wśród nich m. in. gepardy, sęp egipski, trzy gatunki delfinów oraz manaty. Zwierzęta te znalazły się na tak zwanej liście pierwszej. Na liście drugiej znalazły się właśnie m. In. gatunki niektóre rekiny z Morza Śródziemnego, których populacja stopniała ostatnio o 96 procent z powodu przełowienia. ONZ ogłosiło rok 2009 rokiem goryla, aby pomóc temu zagrożonemu gatunkowi w przetrwaniu, a przy okazji edukować świat. Ustalenia te są wynikiem konferencji dotyczącej ochrony migrujących gatunków dzikich zwierząt. Przy okazji ustalono, że jednym z priorytetów w walce o zachowanie środowiska naturalnego powinno być ograniczanie hałasu, który bardzo doskwiera zwierzętom w oceanach. Chodzi o nadużywanie sonarów. Hałas emitowany przez te urządzenia prowadzi do głuchnięcia morskich ssaków, które tracą możliwość porozumiewania się. h.k.