Nowo odkryta przez astronomów Gliese 832 określona jako super-Ziema jest aż 5 razy cięższa niż nasza planeta. Wokół swojej gwiazdy - czerwonego karła Gliese 832 orbituje co 36 dni, co oznacza, że leży o wiele bliżej gwiazdy niż Ziemia. Czerwony karzeł Gliese 832 jest jednak bardzo słabą gwiazdą. Świeci z jasnością wynoszącą 3,5 jasności Słońca. Dlatego właśnie Gliese 832 otrzymuje bardzo podobną ilość ciepła do Ziemi.

Gliese 832 leży w tzw. ekosferze, tj. w strefie, gdzie panują warunki sprzyjające narodzinom życia. Temperatura nie jest bowiem ani zbyt wysoka ani zbyt niska, dzięki czemu na powierzchni planety może występować woda w stanie ciekłym. Zdaniem naukowców gdyby atmosfera planety była podobna do atmosfery Ziemi, życie mogłoby przetrwać, jednak zmiany pór roku byłyby ekstremalne.

Gliese 832c jest jedną z najbardziej podobnych do Ziemi planet, jakie do tej pory udało się odkryć. Podobieństwo mierzy się za pomocą specjalnej skali podobieństwa do Ziemi, która jest m.in. funkcją obwodu, gęstości i temperatury powierzchni planety. W skali od 0 do 1 podobieństwo Gliese 832 do Ziemi naukowcy oceniają na 0,89.