Gliese 832: Nowa planeta podobna do Ziemi

Gliese 832 to nowa planeta przypominająca Ziemię, która jest oddalona zaledwie 16 lat świetlnych od Układu Słonecznego.

Nowo odkryta przez astronomów Gliese 832 określona jako super-Ziema jest aż 5 razy cięższa niż nasza planeta. Wokół swojej gwiazdy – czerwonego karła Gliese 832 orbituje co 36 dni, co oznacza, że leży o wiele bliżej gwiazdy niż Ziemia. Czerwony karzeł Gliese 832 jest jednak bardzo słabą gwiazdą. Świeci z jasnością wynoszącą 3,5 jasności Słońca. Dlatego właśnie Gliese 832 otrzymuje bardzo podobną ilość ciepła do Ziemi.

Gliese 832 leży w tzw. ekosferze, tj. w strefie, gdzie panują warunki sprzyjające narodzinom życia. Temperatura nie jest bowiem ani zbyt wysoka ani zbyt niska, dzięki czemu na powierzchni planety może występować woda w stanie ciekłym. Zdaniem naukowców gdyby atmosfera planety była podobna do atmosfery Ziemi, życie mogłoby przetrwać, jednak zmiany pór roku byłyby ekstremalne.

Gliese 832c jest jedną z najbardziej podobnych do Ziemi planet, jakie do tej pory udało się odkryć. Podobieństwo mierzy się za pomocą specjalnej skali podobieństwa do Ziemi, która jest m.in. funkcją obwodu, gęstości i temperatury powierzchni planety. W skali od 0 do 1 podobieństwo Gliese 832 do Ziemi naukowcy oceniają na 0,89.