Grunt to bieżnia!

Parametry bieżni są niezwykle istotne. Odpowiednie podłoże gwarantuje nie tylko optymalną przyczepność, ale też zapobiega kontuzjom. Dowodem jest sportowa wykładzina (tak poprawnie i oficjalnie nazywa się pokrycie bieżni) Conipur opracowana w Conica BASF. Składa się ona z trzech warstw masywnego sztucznego tworzywa (poliuretan z izocyjanem i poliolem), które wylewa się bezpośrednio na stadionie, na asfalcie. Na początek robotnicy wylewają warstwę poliuretanu, potem na miękkie i nie do końca utwardzone podłoże wysypuje się granulat z syntetycznego kauczuku. Na koniec kładzie się ostatnią warstwę z poliuretanu obsypywanego elastycznym granulatem. Co najważniejsze, grubość każdej z warstw można dobierać oddzielnie. W ten sposób bieżnię można dokładnie „zaprogramować” pod kątem takich cech jak twardość i elastyczność.

Bicie rekordów zależy od wielu czynników. W lekkiej atletyce oprócz talentu i wytrzymałości zawodników liczy się również podłoże