Hałas może uszkodzić słuch nienarodzonego dziecka

Naukowcy z Instytutu Karolinska objęli badaniami ponad 1,4 mln dzieci urodzonych w Szwecji w latach 1986-2008 oraz ich matek. Pod uwagę wzięto m.in. zawód matki, jej obecność w pracy w czasie ciąży oraz ekspozycję na hałas w miejscu pracy.

Kobiety w ciąży, które pracują w miejscach o wysokim poziomie hałasu są bardziej narażone na urodzenie dziecka z zaburzeniami słuchu – informuje pismo “Environmental Health Perspectives”.

Około 290 tys. kobiet w czasie ciąży pracowało w warunkach umiarkowanego hałasu (75-84 dB), a 6 tys. w warunkach dużego hałasu (ponad 85 dB). Poważne uszkodzenia słuchu zdiagnozowano u 1 proc. dzieci.

Po porównaniu wszystkich informacji naukowcy stwierdzili, że w przypadku kobiet pracujących w środowisku o wysokim poziomie hałasu, ryzyko uszkodzeń słuchu u dziecka jest o 80 proc. wyższe niż w przypadku kobiet pracujących w otoczeniu o niskim poziomie hałasu.

Naukowcy zauważają, że wpływ hałasu na rozwój słuchu u płodu potwierdzały już wcześniejsze badania na modelu zwierzęcym.

Więcej o szkodliwym hałasie i o tym, jak możemy się przed nim chronić piszemy w grudniowym wydaniu “Focusa”