Hannibal – legendarny pogromca rzymian

Hannibal jako dowódca wojsk starożytnej armiii punickiej zadał armii rzymskiej wiele klęsk, m.in. nad jeziorem Trazymeńskim i pod Kannami 2 sierpnia 216 p.n.e. Po tej ostatniej porażce wojska rzymskie nie podejmowały już otwartej bitwy. Hannibal ze swoją armią poruszał się na słoniach, z czego słynął.