Pod względem profesjonalnego kształcenia homeopatów zaczynamy wreszcie doganiać resztę Europy!

Francja – lider homeopatii w Europie

Europejskim liderem nauczania homeopatii jest Francja, gdzie  oferowanych jest najwięcej szkoleń w ramach publicznego systemu szkolnictwa. Homeopatia jest nauczana na wydziałach medycznych  siedmiu  uniwersytetów -  w Besançon, Bordeaux, Lilie, Lyonie, Limoges, Marsylii, Paryżu-Bobigny i Poitiers. Dla przykładu na Uniwersytecie w Paryżu szkolenie takie trwa 3 lata, a po jego ukończeniu otrzymuje się dyplom uniwersytecki  z  zakresu homeopatii. W zajęciach uczestniczyć mogą lekarze, farmaceuci, dentyści, weterynarze oraz położne. Natomiast międzyuczelniany dyplom w zakresie leczenia metodą homeopatii – wydawany przez Wydziały Medyczne uniwersytetów Bordeaux II, Limoges i Poitiers – mogą ubiegać się studenci ostatniego roku medycyny oraz lekarze już praktykujący, zainteresowani pogłębieniem wiedzy o tej metodzie leczenia.

Jeśli chodzi o szkoły prywatne, to jedną z  wiodących szkół tego typu we Francji  jest
Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii, CEDH (Centre d’Enseignement
et de Développement de l′Homéopathie), które co roku szkoli ponad 2500 lekarzy w dwudziestu
krajach w Europie i na świecie. Takie szkolenia od 1991 roku przez kilkanaście lat  prowadzone były także w Polsce, dyplomy ukończenia uzyskało około 1000 lekarzy i farmaceutów.

Hiszpania – 11 kształcenia uniwersyteckiego w zakresie homeopatii

W Hiszpanii  homeopatia jest nauczana na Uniwersytetach od 1993 roku w czterech miastach -  Barcelonie, Sevilii, Valladolid, Murcia, w ramach szkoleń podyplomowych, które trwają dwa lata i są dostępne tylko dla lekarzy. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Dyplom Uniwersytecki  z  zakresu Homeopatii. Niektóre hiszpańskie uniwersytety oferują podyplomowe szkolenia także dla farmaceutów i weterynarzy.

Wielka Brytania – homeopatia częścią Narodowej Opieki Zdrowotnej od 66 lat

W Wielkiej Brytanii od 1948 roku leczenie homeopatyczne jest częścią Narodowej Opieki Zdrowotnej (National Helth Service) . Szkoleniem zajmuje się Wydział Homeopatii przy Brytyjskim Stowarzyszeniu Homeopatycznym (BHA), który został zalegalizowany przez parlament brytyjski w 1950 roku. 
Podyplomowe studia organizowanie przez FH odbywają się w sześciu miejscach w Wielkiej Brytanii, a za granicą lekarze,  stomatolodzy farmaceuci i weterynarze mogą szkolić się w Portugali, Rosji, Australii, Japonii oraz Irlandii. Do tych krajów należy także Polska, gdzie w latach 2004-2005, 115 polskich lekarzy po zdaniu egzaminu uzyskało oficjalny certyfikat ukończenia tych studiów.

Niemcy – lekarz homeopata tytułem chronionym prawem

Tytuł lekarza homeopaty jest w Niemczech chroniony prawem. Izba Lekarska nadaje go po trzyletnim kursie. Homeopatia oficjalnie wykładana jest na Uniwersytetach w Berlinie, Dusseldorfie,
Hannoverze i we Freiburgu.

Włochy – homeopatia zastrzeżona wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów

We Włoszech homeopatia jest nauczana wyłącznie w prywatnych szkołach, m.in. we Włoskim Ośrodku Kształcenia i Dokumentacji Homeopatycznej CISDO (Centro Italiano di
Studie di Documentazione in Omeopatia), utworzonym w 1980 roku. Szkolenia są przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów,  a ich program jest zgodny z kryteriami określonymi przez Włoskie Izby Lekarskie.

Austria i Belgia – homeopatia na uczelniach wyższych

Narodowy Związek Lekarzy  w Austrii nadaje  tytuł  lekarza homeopaty po wykazaniu się dyplomem ukończenia trzyletniego kursu organizowanego przez Akademię Medycyny Holistycznej.

Natomiast w  Belgii homeopatia wykładana jest na Belgijskim Wydziale Homeopatii, zgodnie z
programem Europejskiego Komitetu do Spraw Homeopatii - ECH.

Leki homeopatyczne i kształcenie w Polsce

W Polsce leki homeopatyczne zarejestrowane są przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponieważ  są one szeroko dostępne w aptekach, a ponadto ponad 60 procent tych  preparatów dostępnych jest wyłącznie na receptę lekarską, to szkolenia dla  lekarzy i farmaceutów z zakresu homeopatii są wręcz niezbędne.

W naszym kraju szkolenia homeopatyczne są obecne na rynku od prawie dwudziestu lat. Do tej pory już bardzo wielu lekarzy i farmaceutów uzyskało dyplomy zagranicznych szkół homeopatycznych, które uprawniają do uzyskania tytułu homeopaty w większości krajów Europy i w Stanach Zjednoczonych.

W marcu br. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym uruchomiony został nowy kierunek studiów podyplomowych: homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji na Wydziale Farmaceutycznym, na którym lekarze, farmaceuci, lekarze dentyści, a także weterynarze, pod kierunkiem wykładowców z polskich i zagranicznych uniwersytetów, mogą poszerzać wiedzę na temat homeopatii jako dziedziny komplementarnej względem medycyny konwencjonalnej. To pierwsze tego typu studia w Polsce.