Idzie letnia pora

Godzinę krócej muszą spać Polacy, gdy czas zmienia się na letni, a wskazówki zegarków przesuwają się o jedną godzinę do przodu.

Nocą z 28 na 29 marca 2008 roku nastąpi zmiana obowiązującego w Polsce czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godziny 2:00 na 3:00. Zmiany takie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2004 r., które podaje ich daty na lata 2004-2008. Także obowiązująca dyrektywa Unii Europejskiej ustala, że zmiany czasu na letni następują o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę marca, a na zimowy o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę października. Czas letni sztucznie przedłuża dzień i korzystanie ze światła naturalnego o godzinę. Podział na czas letni i zimowy stosuje się w 70 krajach świata. Do czasu zimowego wrócimy 26 października 2008 r.
h.k.

Więcej:technika