300 mln – tyle potrafi wyprodukować samogłów (Mola mola), największa znana ryba kostnoszkieletowa. Z tej masy jaj dorosłego wieku dożyje zaledwie kilka ryb. Gdyby było inaczej, samogłów szybko stałby się w oceanach liczniejszy np. od śledzi.