Według naukowców powody wyrzucania jedzenia to między innymi niewłaściwe przechowywanie żywności i kupowanie w nadmiarze po okazyjnych cenach produktów z krótką datą przydatności. Dane te są tym bardziej szokujące, że według ekspertów z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w samej tylko Afryce prawie co trzeci człowiek pozostaje niedożywiony, a ponad 40 proc. dzieci poniżej piątego roku życia z powodu chronicznego głodu jest dotkniętych fizyczną i psychiczną niepełnosprawnością.