Ile metrów ma najdłuższy tunel w Polsce?

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce znajduje się w Warszawie – to 930-metrowy przejazd wzdłuż Wisłostrady. Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce znajduje się w miejscowości Tunel na linii Warszawa–Kraków i ma 764 metry. Został otwarty w 1884 r.