Ile miast jest na świecie?

Chociaż większość z nas potrafi określić, na czym polega miejski styl życia, nie ma zgody w sprawie definicji miasta.

 W jednych państwach za miasta uznaje się jednostki osadnicze z określoną liczbą mieszkańców (z reguły od 50 tys. osób), w innych – te z przewagą nierolniczych rodzajów działalności, a w jeszcze innych krajach miastami są obszary o określonej gęstości zabudowy. W Polsce status miasta zależy od decyzji administracyjnej albo – często – od wystąpienia określonej kombinacji wskazanych kryteriów. Dlatego podanie dokładnej liczby wszystkich miast świata nie jest możliwe. Według szacunków ONZ w 2011 roku na świecie było około 980 miast, posiadających przynajmniej 500 tys. mieszkańców.

Odpowiada: dr Waldemar Wilk, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego