Ile tlenu produkuje las?

Badania pokazują jak bardzo należy szanować zieleń. Według wyliczeń naukowców jeden hektar liściastego lasu wytwarza w ciągu 24 godzin około 700 kilogramów czystego tlenu. Ta ilość gazu zaspokaja dobowe zapotrzebowanie na tlen 2500 ludzi.