Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczysta inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 7 września br. o godz. 12.00 w Opactwie Cysterskim w Wąchocku.

Na uczestników czeka wiele atrakcji m.in. zwiedzanie z przewodnikiem zakamarków Klasztoru, rekonstrukcje obozu z okresu Powstania Styczniowego i koncert w wykonaniu wielkiej gwiazdy opery Wiesława Ochmana.

Miejsce inauguracji jest nieprzypadkowe. Klasztor, zbudowany na przełomie XII i XIII wieku, jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. O wyborze miejsca zadecydowały również patriotyczne i niepodległościowe tradycje Opactwa oraz miasta Wąchocka.

Inauguracja EDD zorganizowana na terenie Opactwa Cystersów w Wąchocku, podkreśli znaczenie dziedzictwa klasztoru dla kultury polskiej. Będzie też wyróżnieniem dla całego regionu Gór Świętokrzyskich i pozwoli zwrócić uwagę opinii publicznej na ogromny trud jaki cystersi i w ogóle polskie zakony wkładają w utrzymanie zabytkowych zabudowań klasztornych.

21. Europejskie Dni Dziedzictwa – wystawy, koncerty, warsztaty mające miejsce w całej Polsce – odbywają się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. Pragniemy pokazać Polskę jako państwowość, która trwa nieprzerwanie od X wieku oraz przypomnieć wszelkie formy budowy i walki o polską państwowość – mówi dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wybór tematu wynika też z faktu, że tegoroczne EDD zbiega się z 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. W związku z tym Narodowy Instytut Dziedzictwa chce także zwrócić szczególną uwagę na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości.

Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na cała Europę zainicjowanych we Francji Dni Otwartych Zabytków. Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zainspirowało to  w 1991 roku Radę Europy  do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://.edd.nid.pl.