Jak długo używano balonów w celach militarnych?

Tzw. Balony zaporowe stosowano do końca II wojny światowej. Były to bezzałogowe banie przymocowane stalowymi linami do ziemi, które zmuszały nisko lecące samoloty do podwyższenia pułapu lotu. Balony odegrały istotną rolę podczas obrony Londynu, chroniąc ważne obiekty przed nalotami Luftwaffe.