Jak dokładny był Isaac Newton?

Aż w latach 70. minionego stulecia sprawie przyjrzał się dokładniej historyk nauki Richard S. Westfall. Po żmudnych poszukiwaniach w archiwach odkrył, że znając ogólne prawa fizyki, wielki Newton dopasowywał do nich wyniki pomiarów. Robił to nie tylko przed oddaniem do druku swych dzieł, ale także później, śląc do wydawców listy z żądaniem wprowadzenia korekty. Na przykład w obliczeniach prędkości światła prosił o zmianę stosunku gęstości powietrza i wody z 1:850 na 1:870. Proporcji tych nie uzyskał w wyniku eksperymentów, lecz wyliczył je z odpowiednich wzorów matematycznych. O czym nigdy nikogo nie poinformował. Podobnym zabiegiem posłużył się wielokrotnie, dostosowując rzeczywistość do teorii, a nie odwrotnie. Nikt nie miał mu jednak tego za złe, gdyż teoria okazała się słuszna.

Odkrywca prawa grawitacji, jeden z ojców współczesnej fizyki, zdumiewał naukowców precyzją dokonywanych pomiarów. Posługując się bardzo prostymi urządzeniami, z niewiarygodną dokładnością obliczył odległość z Ziemi do Księżyca, siłę przyciągania Słońca, prędkość światła i dziesiątki innych wartości. Przez wieki uważano to za potwierdzenie jego geniuszu.