Jak łatwo ulegamy wpływom?

Urodzony w Polsce amerykański psycholog Solomon Ash zasłynął w 1953 r. eksperymentem badającym wpływ konformizmu na zachowanie ludzi. Osoby badane poinformowano, że biorą udział w testach wzroku. Miały obejrzeć linie i wybrać odcinki takiej samej długości. Zadanie było proste, a różnice między odcinkami wyraźne. Sęk w tym, że w pomieszczeniu znajdowały się podstawione osoby, które podawały nieprawidłowe odpowiedzi. Ash chciał sprawdzić, czy przeciętny człowiek potrafi przeciwstawić się tłumowi, który podejmuje złą decyzję. 32 proc. badanych osób wybierało nieprawidłową linię, gdy pozostałe osoby w pomieszczeniu źle odpowiadały. I to nawet wtedy, gdy różnica między odcinkami sięgała 10 cm! Wniosek: co trzecia osoba rezygnuje ze swojej opinii, jeśli jest ona niepopularna w grupie.