Jak małe obiekty może widzieć ludzkie oko?

Najmniejsze przedmioty widziane nieuzbrojonym okiem mają wielkość dziesiątych części milimetra. Np. ziarenko piasku może mieć wielkość od 0,0625 do 2 mm, średnica ziarna pyłku wynosi od 2 do 250 mikrometrów (mikrometr – tysięczna część milimetra), a ludzki włos ma przeciętnie grubość od 50 do 60 mikrometrów.