Jak napisać zero po rzymsku?

W systematyce rzymskiej faktycznie nie było liczby zero (oznaczającej „nic”), więc nie da się jej tym samym zapisać. Po raz pierwszy symbol liczby zero został użyty jako oznaczenie braku czegoś przez hinduskich matematyków.