Jak powstaje diastema?

Diastema to wolna przestrzeń między zębami.

Zazwyczaj nazywamy tak przerwę między górnymi siekaczami (to tzw. diastema prawdziwa). Diastemę powoduje najczęściej przerost wędzidełka wargi, rzadziej brak siekaczy bocznych lub– jeszcze rzadziej – obecność nadliczbowego zęba ułożonego między siekaczami. Może też pojawić się około siódmego, dziewiątego roku życia podczas wymiany zębów mlecznych na stałe. Leczenie diastemy prawdziwej polega na podcięciu wędzidełka wargi. Czasem potrzebne jest leczenie ortodontyczne lub protetyczne. Niekiedy można pozbyć się diastemy, zabudowując wolną przestrzeń kompozytem. ˜

» Odp. Lek. stom. Robert Pankowski, Unimed