4.  Zadbaj o pozytywne nastawienie i dobre wzorce

Pozytywne nastawienie oznacza, że niezależnie od okoliczności, zawsze spodziewamy się tego, co dobre, umiemy też dostrzegać pozytywne aspekty teraźniejszej sytuacji i wszystkich przeszłych wydarzeń. Innymi słowy zawsze koncentrujemy się na tym, dlaczego jest dobrze, dlaczego życie jest piękne i wspaniałe, dlaczego jesteśmy szczęśliwe i za co możemy być wdzięczne, zamiast na aspektach negatywnych.

Co nam przeszkadza w takim postrzeganiu świata? Po części nasz mózg i ukształtowane w nim pozostałości z czasów prehistorycznych, kiedy dla przetrwania było istotne by dostrzegać w świecie przede wszystkim to, co groźne, niedobre, negatywne, a nie zwracać specjalnej uwagi na to, co jest w najlepszym porządku. Stąd pewna asymetria w dostrzeganiu zdarzeń pozytywnych i podświadoma koncentracja na tym, co może być problemem. Ale jeszcze bardziej pokutują też wzorce społeczne, w Polsce szczególnie mocno ugruntowane, w ramach których pesymizm traktuje się jako coś racjonalnego, a optymizm, szczególnie nadmierny, jako coś naiwnego i niezdrowego. Nauczyliśmy się patrzeć na ludzi, którzy są zadowoleni z życia, dostrzegają swoje sukcesy i mówią o nich, jako na ludzi zarozumiałych, a porozumienie z innymi ludźmi budujemy często w oparciu o wspólne narzekanie.

Tymczasem taki wzorzec patrzenia na świat nie tylko odbiera nam energię i psuje samopoczucie, ale przede wszystkim odbiera nam wiarę we własne możliwości. Bo zawsze widzimy wszystko w ciemnych barwach, co skutecznie zniechęca od tego, by próbować nowych rzeczy i iść własną drogą.

Jeśli chcemy samodzielnie kierować naszym życiem, czuć pełnię swoich możliwości i realizować swój potencjał, warto świadomie zmienić nastawienie na maksymalnie pozytywne. Jak to zrobić? Poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Nie warto godzinami analizować problemów i niepowodzeń, ani pytać samą siebie “Dlaczego znów mi się nie udało?!”. Nasz umysł znajdzie odpowiedź na każde zadane mu pytanie, ale odpowiedź, którą dostaniemy, będzie adekwatna – dlaczego Ci się znów nie udało? Bo jesteś beznadziejna, nic nie umiesz, jesteś do bani.

Jeśli wolisz usłyszeć inną odpowiedź, zadaj sobie pytania: “Czego nauczyła mnie ta sytuacja?”, “Jakie małe sukcesy udało mi się dziś osiągnąć?”, a następnie: “Dlaczego mi się uda zrealizować to marzenie?”. I szukaj odpowiedzi, aż znajdziesz takie, które będą dla Ciebie przekonujące.

Czasem wystarczającym powodem, dla którego może nam się udać jest fakt, że ktoś inny już szedł tą drogą i osiągnął to, o czym my teraz marzymy. W tej dziedzinie to także od nas zależy, czy koncentrujemy uwagę na historiach ludzi, którym się nie udało, czy zapamiętujemy przykłady tych, którzy czegoś dokonali. Tylko historie pozytywne jest sens zapamiętywać i nosić w sercu oraz w umyśle.