Jak skutecznie rzucić palenie? Nagle!

Osobom, które z dnia na dzień zaprzestają palenia papierosów łatwiej wytrwać w tym postanowieniu niż odstawiającym palenie stopniowo – informuje pismo „Annals of Internal Medicine”.
Jak skutecznie rzucić palenie? Nagle!

Sfinansowane przez British Heart Foundation badania dr Nicoli Lindson-Hawley z Oxfordu objęły niemal 700 ochotników. Losowo podzielono ich na dwie grupy, z których jedna rzuciła palenie nagle, a druga stopniowo ograniczała liczbę wypalonych papierosów.

Wszystkim uczestnikom udostępniono porady, wsparcie oraz plasterki zawierające nikotynę (w Wielkiej Brytanii dostępne bezpłatnie). Po sześciu miesiącach w grupie odstawiającej palenie stopniowo wytrwało w abstynencji 15,5 proc. badanych, podczas gdy spośród nagle przerywających palenie – 22 proc.

Autorzy zalecają pragnącym zerwać z nałogiem poszukanie wsparcia u profesjonalistów. Duże znaczenie ma wybranie konkretnej daty – dogodnego dla rzucającego terminu – i konsekwentne odmawianie sobie choćby jednego papierosa.