Jak trwałe mogą być genialne skłonności w rodzinie?

Mogą trwać przez całe dekady i stulecia. Np. familia Bachów ze swoją 200-letnią tradycją nie jest wyjątkiem. W USA od końca XVIII w. do początków XX w. znaczącą rolę odgrywała rodzina Adamsów(pochodziło z niej m.in. dwóch prezydentów). Podobnie wyglądała „prasowa” dynastia Forbesów.